PrislistePriserne for voksne over 11 ar inkl. morgenmad.
Morgenmaden serveres i form af en buffet.
Vinter sason (januar og februar) fra 80PLN

Sommer sason (juli og august) fra 70 PLN

Midt sason ( maj, juni og september) fra 60 PLN

Hoj sason ( omkring Jul og Paske) mindst 4 overnatninger fra 100PLN

Nytar, mindst 5 overnatninger fra 140PLN

* priserne afhanger af varelsetype, antal af gaster og langden af opholdet
* priserne kan stige hvis der kun fortages en weekendreservation
Narmere information kan fas telefonisk eller pa emailen biuro@topazkarpacz.pl

*Born til-og med 3 ar overnatter uden ekstra betaling
*Born mellem 3 og 11 ar har 30 % rabat
*Der betales et klimatisk tillag som udgor 2,20 PLN per person per dogn.